Özel Arama
Zikir �e�mesi - Seyit Muhammed R�za - R�za �ZCAN - U��aki
Zikir �e�mesi - Seyit Muhammed R�za - R�za �ZCAN - U��aki Zikir Çeşmesi - Seyit Muhammed Rıza - Rıza ÖZCAN - Uşşaki
Zikir Çeşmesi - Seyit Muhammed Rıza - Rıza ÖZCAN - Uşşaki
Zikir Çeşmesi - Seyit Muhammed Rıza - Rıza ÖZCAN - Uşşaki Uşşaki Silsilesi » 1. Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.v.) 2. Hazret-i Aliyyel Murteza (k.a.v.) 3. Şeyh Hasan-ı Basri 4. Şeyh Habib-i Acemi 5. Şeyh Davud-u Tai 6. Şeyh Maruf-u Kerhi 7. Şeyh Serriy-i Sakati 8. Şeyh Cüneyd-i Bağdadi 9. Şeyh Mimşad-ı Dineveri 10. Şeyh Abdullah Muhammed-i Dineveri 11. Şeyh Muhammed-i Bekri 12. Şeyh Ömer Vecühiddin-i Bekri 13. Şeyh Ebunnecib Abdullah-ı Sühreverdi 14. Şeyh Kutbiddin-i Ebheri 15. Şeyh Muhammed Rükniddin-i Nühasi 16. Şeyh Muhammed Şihabüddin-i Şirazi 17. Şeyh Muhammed Cemalüdin-i Şirazi 18. Şeyh İbrahim Zahid-i Gilani 19. Şeyh Kerümiddin Ahi Muhammed Nuru Halveti 20 Pir-i Tarik Siraceddin-i Ömer Halveti 21. Şeyh Ahi Emre Muhammed ırşad-i Halveti 22. Şeyh İzzeddin-i Halveti 23. Şeyh Sadrüddin-i Hiyavi 24. Şeyh Celaledin-i Yahya-i Şirvani 25. Şeyh Muhammed Bahaüddin-i Erzincani 26. Şeyh Tacüddin İbrahimi Kayseri 27. Şeyh Alauddin-i Uşşaki 28. Şeyh Ahmed Şemsüddin-i Marmaravi 29. Şeyh İzzeddin-i Karamani 30. Şeyh İbrahim Ümmi Sinan 31. Şeyh Emir Ahmed Semerkandi 32. Müctehid-i Tarik Seyyid Hasan Hüsameddin-i Buhari Uşşaki 33. Şeyh Mehmed Memican-ı Saruhani 34. Şeyh Ömer Karibi Bolayir-i 35. ŞAlim Sinan Muğlavi Keşani 36. Şeyh Mehmed Dramavi Keşani 37. Şeyh Halil-i Gümülcinevi 38. Şeyh Abdulkerim-i Gümülcinevi 39. Şeyh Osman Sıdki Gümülcinevi Edirnevi 40. Şeyh Hamdi Edirnevi 41 .ŞeyhMehmed Cemaleddin Uşşaki 42. Şeyh Abdullah Salahuddin Uşşaki 43. Şeyh Mehmed Zihni Nazillevi 44. Şeyh Ali Galib Vasfi Nazillevi 45. Şeyh Mehmed Tevfik Nazillevi 46. Şeyh Ömer Hulusi Boğazhisari 47. Şeyh Hüseyin Hakkı Kasabavi 48 . Şeyh Ahmed Talib-i İrşadi Bayındiri Kilitbahri 49 .Şeyh Ahmed Şücaeddin-i Gelibovi 50. Şeyh Abdurrahman Sami Niyazi Saruhani 51. Şeyh Bekir Sıdki Visali Kulevi 52. Şeyh Mehmed Ruhi Kulevi 53. Şeyh Seyyid Kazım Sivereki 54. Şeyh Seyyid Abdurrahman Mutlu Uşşaki 55. Şeyh Seyyid Kemal Rızai
 ESMA'ÜL HÜSNA HAKKINDA
 TASAVVUF NEDİR?
 ZİKRİN FAZİLETİ ve MAHİYETİ
 YOLUMUZ
 UŞŞAKİ'DE DERS USULÜ
 SEYİT MUHAMMET RIZA
 HALVETİLİK
 VİDEO GALERİ
 RESİM GALERİ
 İLETİŞİM

 Ziyaretçi İstatistiği:

 

UŞŞAKİDE DERS USULÜ

Bütün hak tarikatlarda olduğu gibi uşşaki yolunda da ders alma diğer adı ile Hakka vuslat için talepte bulunma gönüllülük esasına dayanır. Yani müminler zorlanmayla değil kendi rızaları ile bu işe yönelirler. Vuslatı Rahmana talip olanlar. Mürşidi kâmile veya vekiline müracaat ederler onlar talibin durumuna bakarlar eğer uygun görürlerse hemen ders verirler veya istihareye yatmasını ve gördüğü rüyaları bir kâğıda yazarak yorum için mürşide iletmesini söylerler. İstiareye yatma süresi yedi güne kadar çıkabilir. Eğer istihareden olumlu sonuç elde edilirse bu talibin dervişliğe kabul edildiği anlamına gelir.

Talibin kabul edilmesinden sonra Kısa bir tören yapılır. Talip Mürşidin önüne diz çökerek oturur Mürşit veya vekili Talibin elini tutar ona bu yolun zorluklarını ve güzelliklerini anlatır. Bu yolda sabretmesini, Mürşidine tam tabi olmasını, farz ve nafile ibadetleri asla ihmal etmemesini, toplu ve ferdi zikirlere devam etmesini bu işin pazara kadar değil mezara kadar devam etmesi gerektiğini özellikle belirtir ve sonra dersin ( ferdi zikir) nasıl yapılacağını anlatır. Talip ilk dersini Mürşidi ile birlikte üç kez tekrarlar. Bundan sonra Mürşidinin elini öper hayır duasını alır. Böylece dervişliğe ilk adımı atan mürit İhlâs ve samimiyetle Hakka yönelir. Mürşidini rehber edip Hakka vuslat yolunda yürümeye başlar. Derviş Allahın kerem ve ihsanı, Mürşidinin himmetiyle ve kendisinin de kabiliyeti oranında mesafeleri kat eder. Bu yolda yürüdükçe Yetmiş bin hicap geçilir. Ona nice sırlar açılır. Ve o diğer kullardan seçilir. Allah Talanın izniyle İnsani Kamil mertebesine ulaşır.

Uşşaki’de ferdi zikir

Uşşaki yoluna giren derviş tenha bir köşeye çekilir (1) diz üstü oturarak kıbleye yönelir. Eline tespih alarak hakkı zikre başlar.

Önce Yüz on bir Besmele çeker ondan sonra Üç İhlâs bir fatiha okuyarak bundan hâsıl olan ecir ve sevabı Hz.Âdem Babamız ve Havva Anamızın ruhu Tayyibelerine bağışlar.

100 adet tövbe istiğfer eder Tövbe istiğfar şekli şöyledir:” Estağfürllah el azim min külli zenbin ya Rahiym.” Ve yine üç ihlâs bir fatihayı şerife okuyup bu kez Hazreti Muhammed Sallallahu taala aleyhi vesellem efendimizin mübarek mutahhar ruhu şeriflerine ve onun âlinin ashabının ve ehli beytinin ruhu Tayyibelerine bağışlar.

100 Kere Salavati şerife okur Salâvatı Şerifenin okunuşu ise şu şekildedir. Allahümme Salli ala Seyidine muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. (2)
Ve yine üç ihlâs bir fatihayi şerife okuyup bu kez Pirimiz Hasan Hüsameddin Uşşaki Hazretlerene ve onun yolunda olup, öbür âleme göçenlerin ruhu şeriflerine de bağışladım deyip dua eder ellerini yüzüne sürer.

 

700 Adet Kelimeyi tevhid çeker Bu en alt sınırdır vakti ölçüsünde bu aysıyı daha yukarı düzeye çıkarabilir mesela beş bin tevhid çekmek gibi veya on bin gibi sayıya ulaşabilir daha üst sınıra da ulaşabilir. Kelimei tevhid uşşakiye göre birinci dersidir eğer derviş ikinci derse geçmiş ise (İkinci ders Allah, Allah Ya Allah esmasıdır) bu kez Kelime-i Tevhidi bine veya yedi yüze indirir. İkinci ders ise Yukarda belirttiğimiz gibi Beş bin, on bin üstü sayılara çıkartabilir. Tabi ki sayıyı mürşit belirler. Bunlar kesin rakamlar değildir Bu usul on iki ders bitene kadar bu şekilde devam eder.

Dervişler Farz namazlarını vaktinde kılmakla beraber Nafile İbadetleri de ihmal etmemelidir Çünkü nafile ibadetler kişiyi Allaha yaklaştırır. Bu rabbimizin biz kullarına buyruğudur.
Yapılması gereken nafile ibadetler (Namazlar) ise şunlardır.

 Seyr-i Suluk Namazı: Dervişin Her gün Kılması gereken namazlardan biridir. Peygamber efendimiz miraca çıkmadan Mescidi Aksa gitmiş Orada Hazır olan Yüzrirmi dörtbin peygambere İmam olmuş, birlikte iki rekâtlık bir namaz eda etmişler. Efendimiz bundan sonra burağa binip göğe yükselmiş miraç hadisi böylece başlamıştır. İşte efendimizin kıldırmış olduğu bu namaza seyri suluk namazı denir.
Kılınışı:
Derviş niyet ettim Allah rızası için seyri Suluk namazını kılmaya der Tekbir alır namaza başlar. Birinci rekâtta Fatihayı Şerife ve Kafirun Suresini okur. İkinci rekâtta Fatiha Suresi ve İhlâs Suresini okuyarak namazı tamamlar. Dervişin günlük Dersine başlamadan önce bu namazı ede etmesi daha uygun olur.

Teheccüd Namazı:  Gece kılınır gecenin üçte biri geçtikten sonra kılmak uygundur.

İşrak namazı: Güneş doğduktan kırk beş dakika sonra kılınır.

Duha (Kuşluk) Namazı: sabah ve öğle namazı arasında kerahat olmayan vakitlerde kılınır.

Evvabin Namazı: akşam ve Yatsı namazı arasında kılınır. En ez iki rekât

Tesbih Namazı: En az senede bir kez. Şükür namazı her fırsatta kılınması uygundur.

Nafile namazlarda sayı belirtmedik çünkü efendimiz az da olsa devamlılık arz eden ibadet efdaldir buyuruyor. Kişi durumuna göre bu güzel ibadetlere devam etmelidir. Asla ihmal etmemelidir.

Derviş Sılayı Rahim yapmalı varsa Anne babanın rızasını kazanmaya çalışmalı, ana ve babası ahirete intikal etmişse ana, babanın yakınlık kurduğu dostlarıyla da irtibatı kesmemeli, hürmette kusur etmemeye çalışmalıdır. Kendi akraba ve yakın çevresi ile de irtibatı kesmemeli çevresine zararlı değil yararlı olmaya çalışmalıdır. Az da olsa sadaka vermeyi alışkanlık haline getirmeli, Allahın cömertleri çok sevdiğini unutmamalıdır.

Tasavvufta yollar farklı farklıdır usuller farklı farklıdır ancak hepsi de bir gaye taşır” Allaha vasıl olmak” İslami çerçevede yollar hangi şekilde hangi sayıda olursa olsun varılacak yer aynıdır.  Onun için şu niçin böyle, bu niçin öyle dememek lazım. İnsanlar meşrebine göre ve nasibine göre Allah vuslat ettirecek bir yol bir vesile aramalıdır. Arayan mutlak

 

 Allah yolunda olan bütün tarikat mensupları hizmet yarış içinde olmalı, diğer ihvan kardeşlerine yani diğer tarikat mensuplarına düşman gözüyle bakmamalı hasetlik etmemelidir. Bir tarikat mensubunda asla ve asla bulunmaması gereken hallerle hallenmemelidirler. Yüce Rabbimizin:” Muhakkak ki müminler kardeştirler.” düsturunu her zaman göz önünde bulundurmalıdırlar. Sen sana nasıl davranılmasını istiyorsan karşındakine öyle davran. Atalarımız  ne güzel söylemiş :"Ne ekersen onu biçersin." diye. Bu söz İnsanların birbiriyle olan münasebetlerinde  Allahu Talanın koyduğu kurallara göre hareket etmesini ve ahiretini kazanabilmesi için de bu titizliğ.göstermesi gerektiğini  hatırlatıyor bizlere. eğer böyle yaparsak Dünya için de ahret içinde hayır ekip hayır biçmiş oluruz. Bu yolda yürümenin, Tasavvuf ehli olmanın gayelerinden biri de güzel ahlak sahibi olmak Allahın ahlakı ile ahlaklanmaktır. Allah cümlemize nasip eylesin. Âmin.

 

1-Şunu belirtmemizde yarar var zikirde yer ve zaman söz konusu değildir. Derviş her yerde her zaman zikrine devam eder. Tenhada sesli kalabalıkta gizli zikir yapar.  yani dervişin eli kârda gönlü yarda olmalıdır. Ailesinin geçimini temin etmek, başkasına muhtaç olmamak için çalışmak helal rızk kazanmak üzerine farzdır.

 

2-Toplu zikir de Besmele-i Şerife Tövbe İstiğfar ve Salâvatı Şerife ile başlar Destur alındıktan sonra Kelime-i Tevhit ve diğer esmalara sırasıyla geçiş yapılır. Çoğu kez her esmada ilahi okunur İlahi zikre çeşni katar dervişi aşka getirir ve zikir coşkulu bir şekilde sona erer.
Toplu zikirde Besmele-i Şerif ve Tövbe İstiğfarın okunuşu ferdi zikirde olduğu gibidir Ancak Salâvat-ı şerife farklı okunur Salâvatı Şerefenin okunuş şekli şöyledir:" Aleyke Salatullah Ya Ekreme Halkillah Aleyke Selam ullah bi adedi ilmillah."